gravelroutedatabase logo
featured foto featured foto

Disclaimer / Vrijwaringsclausule

De gebruiker van deze website verklaart zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

¶ Tenzij anders vermeld, mag alle informatie van deze website vrij geraadpleegd worden. Alle gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor private en educatieve doeleinden. Commercieel gebruik van gegevens op deze site is niet geoorloofd zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van GravelRouteDatabase.be.

¶ Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze site gedeeltelijk of geheel, op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te publiceren.

¶ De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens en foto's op deze website komen uitsluitend toe aan GravelRouteDatabase.be, tenzij anders vermeld.

¶ GravelRouteDatabase.be zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen, dan wel voor de eventuele schade, die uit het gebruik van de op de website vermelde gegevens zou kunnen voortvloeien. GravelRouteDatabase.be biedt enkel informatie aan over de gepubliceerde gravelbikeroutes. GravelRouteDatabase.be is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de GPX-bestanden, noch voor het onderhoud van deze routes ter plaatse.

¶ Geen enkele verwijzing of vermelding naar en van informatie op andere webpagina’s, kan worden beschouwd als een aanbeveling vanwege GravelRouteDatabase.be.
GravelRouteDatabase.be kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de ‘off – site’ webpagina’s waarnaar wordt verwezen.

¶ Gebruik maken van de forms op deze website en daarbij versturen van naam, fietsmerk, foto's, GPS-tracks en andere gegevens/bestanden via deze website, geeft GravelRouteDatabase.be automatisch de toestemming deze informatie en bestanden beveiligd op te slaan, te gebruiken en te publiceren op deze website.
E-mailadressen worden nooit openbaar gemaakt en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

¶ Aanstootgevende, discriminerende, seksistische, racistische woorden/commentaren zullen geweigerd worden voor publicatie.

Klik hier voor inzage van ons cookiebeleid.
featured foto